பக்கங்கள்

சனி, 28 டிசம்பர், 2013

நானா அந்த பேனா

கலைக்குயிலே  அதிஷ்ட்டசாலி  தான் 
அந்த பேனா
உன்   விரல்களின்
ஆணைப்பிலே  குரல் இன்றி 
அந்த  வெண் தாளுடன் 
கொஞ்சி  விளையாடும் 
 அந்த பேனா
அதிஷ்ட்டசாலி தான் 
வஞ்சியுன் கைப்பட்ட 
 அந்த பேனாவை 

கொஞ்ச  நேரம் 
என்னிடம் கொடு 
வெண் தாளுடன் அதை 
கொஞ்ச விடுவதற்கல்ல
 உன்
 விரல்களாரல் 
 அணைக்கப்பட்ட 
 அந்த 
  பேனாவையாவது 
 அணைக்கின்ற
  அதிஷ்ட்டத்தை 
 நான்  பெறத்தான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக