பக்கங்கள்

வியாழன், 2 ஜனவரி, 2014

எனக்கும் போட்டியா

 சின்ன
குயில் நீ
என்ன செய்வாய்
அன்னநடை
பயின்று வரும்
உன்  சின்ன
இடையை  நான்
அள்ளிக் கொண்டால்
சின்னக் குயிலே நீ
என்ன செய்வாய்
எந்தன் முன்னே

பெண்களின் எத்தனை பிம்பம்
இருந்தும் உன்னைத் தான்
நோக்குது என்
பார்வை அம்பும்
எனக்கு மட்டும் தான்
நீ சொந்தம்
ஆனால் போட்டிக்கு வருதே
இளம் அழகு
நீ  வலம் வரும்
நிலம் கூட என்னுடன்
போட்டிக்கு வருதே
உன் சொந்தம்
யாருக்கு
அதைச்
சொல்லிடம்மா
இந்த பாருக்கு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக